News update :

News

Selected Candidates: Traineeship Engineers 2023-01-03

Selected Candidates: Traineeship Engineers

Province/Candidate Name List

Province 1

1. Nandani Chaudhary

2. Asmita Rai

3. Manita Shah

Madhesh Province

1. Sudha Nisha Shah

2. Tabbu Sah

3. Gita Pun

Bagmati Province

1. Sayara Bhujel

2. Nisha Lama

3. Radha Kumari Yadav

Gandaki Province

1. Rupa Thapa Sunar

2. Kalpana Budha Magar

3. Pusha Balami

Lumbini Province

1. Kanchan Saru

2. Trishna Gharti Magar

3. Pratima Baramle

Karnali Province

1. Jyoti Thami

2. Roshani Kumari Pandey

3. Ipsa Thapa

Sudur Paschim Province

1. Man Kumari Pun Magar

2. Devyani Rai

3. Sapana Sah